Hem Fibonacci
Uppdaterad 2024/03/18

Fibonacci

FibonacciFörst kan det vara intressant att lära sig mer av denna matematiker som gett namn till en av världens mest kända talföljder, så känd så att till och med Dan Brown använt sig av den i storsäljaren Da Vinci koden.

Fibonacci levde och verkade under 1200-talet och släppte 1202 en bok som kommit att bli en av de viktigaste matematiska skrifterna för denna tid. Här introducerar han de ”indiska siffrorna” 1-9 som med hjälp av tecknet 0 kan skriva alla tal som existerar. Han ger exempel på hur man kan räkna multiplikation och division. Boken innehåller så också det som han blivit tveklöst mest känd för, nämligen hans egen talföljd. Talföljden är faktiskt till för att beskriva hur kaniner förökar sig inom ett begränsat område med ett antal givna yttre förutsättningar. Talföljden går till så att man börjar med 1 och plussar ihop föregående två tal för att få nästa tal i talföljden.

Början av Fibonaccis talföljd är alltså 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Man ser också att ju längre fram i talföljden man kommer, ju närmre kommer man det gyllene snittet som sägs beskriva hela naturen från träds grenverk till varför vissa människor är attraktiva och andra inte. Detta gyllene snitt får man om man delar ett visst givet tal med föregående tal. Så småningom kommer denna division närma sig mer och mer 1,618 som alltså är det gyllene snittet.

Fibonacci som hjälp i betting

När man bettar med Fibonaccis geni som guide är målet att vinna två raka gånger. Man börjar på egen vald plats i talföljden och börjar satsa. Vid varje vinst går man ett steg till vänster medan man vid varje förlust istället flyttar sig ett steg till höger. Låt oss för enkelhetens skull gör ett exempel.

Vi börjar här med att satsa 5 enheter på rött på rouletten. Om detta ger vinst ska vi bara börja om igen men vi antar att vi förlorar. Då ska vi enligt strategin flytta oss ett steg till höger, alltså till 8. Nu antar vi att vi förlorar igen och därför måste flytta oss ännu ett steg till höger, nämligen till 13. Här har vi tur och vinner äntligen. Dock måste vi vinna två raka gånger innan vi kan börja om från början igen och får därför satsa ännu en gång, denna gång ett steg till vänster i talföljden vilket är 8 enheter. För enkelhetens skull låtsas vi att vi vinner även här. Nu har vi alltså sammanlagt satsat 5+8+13+8 = 34 enheter och vunnit 13+13+8+8 = 42 enheter. Vi är alltså nu 8 enheter plus och börjar om från början igen.

Detta system är ett system som alltid hjälper dig gå med plus om du använder det men samtidigt kan du gå väldigt snabbt utför. Du kan väldigt snabbt finna att du nästan inte har några pengar kvar då man hela tiden satsar så mycket mer vid förlust. Däremot är det bra för bankrullen att gå ner i satsning när man vunnit en gång och att man genast börjar om vid noll vid två stycken raka vinster.